ÜLDTINGIMUSED

veebilehel www.SYMBIOSYS.ee

(Uuendatud 10.03.2020)

1 - Preambul

Nende üldtingimuste (edaspidi KÜT) eesmärk on määratleda juhised veebisaidi www.symbiosys.ee (edaspidi veebisait) sisu ja teenuste pakkumiseks ning kasutamiseks veebisaiti avaldava ettevõtte BIOCODEX OÜ (edaspidi avaldaja) ja Interneti kasutaja (edaspidi kasutaja) vahel.

Veebisaidi, selle sisu ja veebisaidil pakutavate teenuste kasutamine tähendab, et kasutaja nõustub KÜT-ga täies ulatuses. Kuna KÜT-d võib muuta igal ajal ja ilma eelneva teavituseta, soovitatakse kasutajal seda regulaarselt lugeda.


2 - Õiguslikud andmed

Veebisaidi avaldaja

Biocodex OÜ

Väike-Paala 1

11415 Tallinn

EestiBiocodexi kontaktandmed

Vastutav juht: hr Jean-Marie Lefèvre, esimees ja tegevjuht.

Biocodex on Prantsuse seaduste alusel asutatud lihtsustatud aktsiaselts aktsiakapitaliga 4 284 000 eurot, registreeritud äri- ja ettevõtteregistris numbriga 562 064 600 R.C.S. Créteil, registrijärgse asukohaga 7 avenue Gallieni, Gentilly 94250, Prantsusmaa, mida esindab hr Jean-Marie Lefèvre, kes on nõuetekohaselt volitatud esimeheks ja tegevjuhiks.

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber: FR35562064600.


Veebisaidi majutus

Salesforce.com France SAS

3 Avenue Octave Gréard

75007 Paris

Tel: 01 72 10 94 00.


3 - Veebisaidi eesmärk ja juurdepääs teenustele

Veebisaidi eesmärk on SYMBIOSYS® kaubamärgi toodete esitlemine ja reklaamimine.

Veebisait on juurdepääsetav igal pool ja kõigile internetiühendusega kasutajatele. Kõigi veebisaidile juurdepääsuga seotud kulude (arvuti riistvara, tarkvara, internetiühenduse jne) eest vastutab kasutaja.

Veebisait tagab kasutajale juurdepääsu järgmistele teenustele:

- üldteave SYMBIOSYS® tootesarja kohta,

- uudised ja nipid (blogi),

- otsingutööriist,

- uudiskirja tellimine,

- kontaktivorm,

- juurdepääs ühendusliidestele.


Avaldaja kasutab kõiki tema käsutuses olevaid tööriistu, et tagada veebisaidile ja selle teenustele kvaliteetne juurdepääs. See tagatakse võimaluse korral, mistõttu nõustub kasutaja, et ei nõua avaldajalt ega tema teenuseosutajatelt hüvitist, kui veebisait pole kättesaadav ajal, kui kasutaja soovib sellele juurde pääseda. 

Juurdepääsu veebisaidile ja selle teenustele võidakse hooldamise ja muudel eesmärkidel igal ajal ja ilma ette teatamata katkestada, peatada ning muuta.

Avaldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud häiretest, katkestustest, arvutiviirustest, terminali riketest või katkestustest, mis võivad ajutiselt takistada kasutaja juurdepääsu või navigeerimist.

Kasutaja saab avaldajaga ühendust võtta esitatud kontaktivormi kaudu.


4 - Kohustused

Vastavalt kohaldatavatele seadustele deklareeritakse Biocodexi turustatavad toidulisandid Prantsuse konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste kontrolli peadirektoraadis (DGCCRF).

Toidulisandi tarvitamine ei tohiks asendada mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.

Kogu veebisaidil esitatud heaolu käsitlev teave on mõeldud ainult informatiivseks eesmärgiks. See ei hõlma heaolu ja toitumise kõiki aspekte. Kasutaja kasutab veebisaiti omal vastutusel. Eelkõige teadvustab ja nõustub kasutaja mitte tuginema veebisaidil esitatud teabele oma tervise ja võimaliku raviga seotud otsuste tegemisel ilma tervishoiutöötajaga konsulteerimata.

Avaldaja eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja kontrollitud teavet. Siiski ei ole võimalik kontrollida kõigi allikate sisu. 

Veebisaidil esitatud mis tahes välised lingid pakuvad kasutajale juurdepääsu Internetis saadaolevale teabele ja teistele täiendavatele ressurssidele ning võimaluse jagada teavet sotsiaalvõrgustikes. Avaldajal ei ole võimalik kontrollida selliste sõltumatute kolmandate isikute saitide sisu ega vastuta seetõttu sellistele kolmandate isikute saitidele ja nende sisule juurde pääsemise tagajärgede eest.


5 - Intellektuaalomand

Veebisait ja kõik selle elemendid (näiteks kaubamärgid, logod, tekstid, fotod, videod, andmebaasid jne) on avaldaja või tema teenuseosutajate ainuomandid ja kaitstud intellektuaalomandiseadusega. Veebisaidi domeeninimi on registreeritud ja kaitstud.

Kasutaja nõustub kasutama veebisaidi sisu ainult enda otstarbeks. Veebisaidi või selle osade osaline või täielik taastootmine mis tahes andmekandjal ja vormis mis tahes muudel eesmärkidel ning eelkõige ärilistel eesmärkidel on ilma avaldaja kirjaliku loata keelatud.


Sama kehtib ka veebisaidil olevate andmebaaside kohta, mis on kaitstud 1. juuli 1998. aasta seaduse sätetega, millega intellektuaalomandi koodeksisse võeti üle Euroopa 11. märtsi 1996. aasta direktiiv andmebaaside või andmete õiguskaitse kohta.

Veebisaidil olevad kaubamärgid ja logod on registreeritud kaubamärgid. Lisaks on veebisaidil ilmuvad pildid kaitstud autoriõigustega. Nende kujutiste, kaubamärkide või logode täielik või osaline reprodutseerimine ei ole lubatud ilma kirjastaja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta CPI artikli L 713-2 tähenduses.


Fotode päritolu: istock.com, gettyimages.fr & shutterstock.com


6 - Andmekaitse

Avaldaja kohustub järgima isikuandmete kaitsele kohalduvaid regulatiivseid sätteid, eelkõige 27. aprilli 2016. a määrust (EL) 2016/679 (andmekaitse üldmäärus).

Kasutaja võib veebisaiti vabalt sirvida ilma isiklikku teavet otseselt esitamata. Sellest hoolimata võidakse nõuda andmete esitamist, näiteks kasutades veebisaidil olevat kontaktivormi. Lisaks kasutatakse saidil küpsiseid, mis võivad edastada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete töötlemise mõistmiseks veebisaidil peab kasutaja hoolikalt läbi lugema saidi andmekaitsepoliitika ja küpsiste poliitika.

Veebisaidi kasutamine tähendab, et kasutaja on need dokumendid läbi lugenud ja saab neist aru ning nõustub neid regulaarselt lugema.


7 - Kohaldatav õigus ja pädev kohtualluvus

KÜT-le kohaldatakse Prantsuse seaduseid. Mis tahes vastuolud ja erinevad tõlgendused kuuluvad Prantsuse kohtute kohtualluvusse.