KÜPSISTE POLIITIKA

veebisaidil WWW.SYMBIOSYS.EE

1. Preambul

Selles dokumendis kirjeldatakse veebisaidi www.symbiosys.ee (edaspidi veebisait) küpsiste poliitikat. Dokumendi eesmärk on teavitada veebisaidi kasutajat (edaspidi kasutaja), kuidas BIOCODEX OÜ (edaspidi avaldaja) töötleb küpsiseid, milliseid küpsiseid kasutab ja kuidas saab kasutaja olla töötlemise vastu.2 - Üldandmed

Mis on küpsis?

Küpsis on tekstifail, mille saab paigutada kasutaja seadmesse veebisaidi sirvimise ajal. Küpsised on olulised tööriistad, mis annavad ettevõtetele ülevaate oma kasutajate veebitegevusest.


Tööpõhimõte: külastatud veebisait edastab üldiselt väikese suuruse ja nimega tuvastatava faili kasutaja brauserisse. Brauser hoiab seda teatud aja alles ja tagastab veebisaidile igal järgneval külastusel. Põhimõtteliselt saab küpsiseid lihtsasti vaadata ja kustutada.

Küpsised on iseenesest kahjutud, sest ei sisalda käivitatavat koodi. Nad täidavad veebisaitide jaoks olulisi funktsioone: neid saab kasutada kliendi konto andmete ja navigeerimiseelistuste salvestamiseks, navigeerimise jälgimiseks statistilistel või reklaami eesmärgil jne.

Küpsised võivad aga salvestada ka andmeid, mis võimaldavad kasutaja tuvastamist ilma tema nõusolekuta ja mida saab teatud juhtudel kasutada isiku profiili loomiseks. Seetõttu peab küpsiste haldamine kuuluma andmekaitse raamistikku.


Küpsiste tüübid

Üldiselt võib küpsiseid liigitada kolmel viisil: päritolu, kestuse ja eesmärgi järgi.


Päritolu

Esimese osapoole küpsised – need küpsised paigaldab külastaja terminali külastatud veebisait ise. 

Kolmanda osapoole küpsised – need küpsised paigaldab külastaja terminali kolmandast isikust ettevõtte, näiteks reklaamija.


Kestus

Seansiküpsised – need küpsised on ajutised ja aeguvad brauseri sulgemisel või külastuse (seansi) lõpus.

Püsiküpsised – see kategooria hõlmab kõiki küpsiseid, mis jäävad külastaja seadmesse kuni nende kustutamiseni. Neid saab kustutada manuaalselt või automaatselt (olenevalt küpsise aegumiskuupäevast või brauseri sulgemisel, kui see on nii seadistatud).


Eesmärk

Tingimata vajalikud küpsised – need küpsised aitavad muuta veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, nagu leheküljel navigeerimist, juurdepääsu saidi turvalistele aladele ja esemete salvestamist ostukorvi. Seega ei toimi veebileht ilma nende küpsisteta korralikult.

Eelistuste küpsised (funktsiooniküpsised) – need küpsised võimaldavad veebisaidil säilitada teavet, mis muudab saidi käitumist või kuvamisviisi, näiteks külastaja eelistatud keelt või piirkonda. 

Statistilised küpsised (analüütilised küpsised) – need küpsised koguvad ja edastavad teavet, aidates veebisaidi omanikul mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, näiteks milliseid lehti külastavad ja milliseid linke avavad. Eesmärk on veebisaiti selle alusel paremaks muuta. Ehkki need küpsised on mõeldud kasutamiseks veebisaidi omanikule, võivad need pärineda kolmandatest isikutest ettevõtetelt, mis võivad külastajaid jälgida turunduseesmärkidel.

Reklaamküpsised – need küpsised jälgivad kasutaja veebitegevusi, aidates näiteks reklaamijatel kuvada asjakohasemaid reklaame. Need küpsised võivad jagada saadud teavet teiste ettevõtete või reklaamijatega. Tegemist on püsiküpsistega, mis pärinevad peaaegu alati kolmandatelt isikutelt.


3 - Üldsätted

Veebisaidi küpsiste haldamine on isikuandmete töötlemine avaldaja poolt. Järgmiseid sätteid kohaldatakse kõigile saidil töödeldavate küpsistele, kui erisätetes ei ole sätestatud teisiti.


Õiguslik raamistik

Avaldaja kui vastutav töötleja annab teada, et jälgib veebisaidi küpsiste töötlemisel määruseid, mida kohaldatakse füüsiliste isikute kaitsele isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabale liikumisele, eelkõige 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 - isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi GDPR).


Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on määratletud järgmiselt:

Prantsuse seaduste alusel asutatud lihtsustatud aktsiaselts Biocodex aktsiakapitaliga 4 284 000 eurot, registreeritud äri- ja ettevõtteregistris numbriga 562 064 600 R.C.S. Créteil, registrijärgse asukohaga 7 avenue Gallieni, Gentilly 94250, Prantsusmaa, mida esindab hr Jean Marie Lefèvre, kes on nõuetekohaselt volitatud esimeheks ja tegevjuhiks.


Asjaomased isikud

Töötlemine puudutab:

-         veebisaidi kasutajat;

-         avaldaja töötajaid, kes vastutavad veebisaidi sisu avaldamise ja tehnilise haldamise eest;

-         asjaomaste teenuseosutajate töötajaid.


Andmete vastuvõtjad

Sõltuvalt vajadustest on kõigi või osade andmete vastuvõtjad:

-         veebisaidi kasutaja;

-         avaldaja töötajad, kes vastutavad veebisaidi sisu avaldamise ja tehnilise haldamise eest;

-         asjaomaste teenuseosutajate töötajad;

-         kolmandatest isikutest ettevõtted, mis saavad küpsistest andmeid.

Kolmandatele isikutele mõeldud küpsistest saadud andmeid võidakse edastada väljaspoole Euroopa Liitu.


Kasutaja küpsistega seotud õigused

Veebisait võib küpsiseid kasutaja terminalis salvestada ainult siis, kui need on saidi toimimiseks tingimata vajalikud. Muud tüüpi küpsiste kasutamiseks on vaja kasutaja nõusolekut. 


Veebibrauseri seaded

Kasutaja saab takistada küpsiste paigaldamist oma seadmesse ja olemasolevaid küpsiseid kustutada, seadistades oma veebibrauseri vastavalt. Küpsiste haldamise juhised on kasutajale kättesaadavad brauseri menüüribal „abi“.

Siinkohal on oluline märkida, et küpsiste keelamine veebibrauseris võib põhjustada tõrkeid nii sellel kui ka teistel veebisaitidel.


Parameetrite seadistamine veebisaidi tasandil

Veebisaidi esmakordsel külastamisel peab kasutaja enne saidil navigeerimist tegema deklaratsiooni moodulil (edaspidi küpsiste bänner) küpsistega seotud valikud. Küpsiseid säilitatakse ainult sellisel juhul, kui kasutaja on sellega nõus. Küpsistega võib nõus olla ja neist võib keelduda nii üldiselt kui ka teenusepõhiselt. Kui valikud on seadistatud, võib kasutaja neid igal ajal muuta, avades uuesti küpsiste bänneri.


Küpsiste bänneri kuvamine

Õiguslik teave

Tulenevalt GDPR määrusest, võib kasutaja temaga seotud ja tema isikut tõendavate andmete osas kasutada õigust andmetele juurde pääseda, andmeid parandada, kustutada, piirata ja nende töötlemisele vastu olla, esitades veebisaidil oleval kontaktivormil nõude Biocodexi andmekaitseametnikule (DPO).

Biocodex OY

Data Privacy Coordinator

Metsänneidonkuja 8

PO Box 52

FI-20101 Espoo, Finland

dataprivacy@biocodex.fi

+358 9 329 59100


Samuti on kasutajal õigus esitada kaebus kohaliku andmekaitseasutuse järelevalveasutusele.


Isikuandmete turvalisus

Avaldaja rakendab kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamiseks, eelkõige nende moonutamise ja kahjustamise ning kolmandate isikute volitamata juurdepääsu vältimiseks.

Avaldaja kasutab veebisaidil https protokolli. See turbemehhanism võimaldab kasutajal kontrollida veebisaidi identiteeti tänu sellise kolmandast isikust asutuse väljastatud autentimissertifikaadile, mis on tuntud oma usaldusväärsuse poolest. Samuti võimaldab see tagada kasutaja saadetud andmete, näiteks kolmandatele isikutele edastatud küpsistest pärinevate andmete, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.4 - Erisätted

Järgmistes sätetes kirjeldatakse veebisaidil kasutatavaid küpsiseid. Teave kolmandate osapoolte küpsiste kohta on saadaval küpsiste bänneri all.


Esimese osapoole küpsised

Eesmärk

Avaldaja kasutab veebisaidi toimimiseks vajalikke sisemisi küpsiseid.


Õiguslik alus

Töötlemine vastab õigustatud huvidele, mida avaldaja taotleb kasutajaga seoses.


Küpsise nimi / Funktsioon / Kestus

_icl current language / Jätab meelde keele eelistuse / 1 päev

tartaucitron / Salvestab küpsiste nõusolekuga seotud valikud / 1 aasta


Kolmanda osapoole küpsised

Eesmärk

Avaldaja kasutab kolmanda osapoole küpsiseid veebisaidi ja kasutajakogemuse parandamiseks.


Õiguslik alus

Töötlemiseks on vaja kasutaja nõusolekut.


Küpsiseid kasutavad funktsioonid

- Veebisaidi publiku mõõtmine (Google Analytics, Yandex)

- Jagamisnupud (Facebook, Instagram, YouTube) 

- Turundusanalüüs (Google Tag Manager, Roistat, Facebook Pixel).


Kasutaja saab üksikasjalikku teavet kolmandate osapoolte küpsiste kasutamise kohta veebisaidi küpsiste bänneri kaudu.